Görög regék és mondák - Trencsényi-Waldapfel Imre

This quote was added by typeantics
Kezdetben csak Khaosz, a tátongó üresség létezett, belőle vált ki Erebosz, az alvilági sötétség, és Nüx, a fekete Éjszaka. Aztán megszületett Gaia, a széles mellű föld, a világmindenség meginghatatlan alapja, s önmagából hívta létre Uranoszt, az Eget.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 57.53 95.1%
szekelydavidkaa 44.84 96.2%
user627574 39.52 95.8%
user627574 38.45 95.1%
user627574 38.28 98.8%
user627574 37.87 91.9%
user627574 36.95 96.2%
user627574 36.81 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
szalaiak 57.53 95.1%
user627574 36.95 96.2%
user627574 37.87 91.9%
user627574 34.12 94.4%
szekelydavidkaa 44.84 96.2%
user627574 38.45 95.1%
gepelomaisztro 35.18 96.5%
gepelomaisztro 34.14 96.9%