Mi mindent kell tudni - Örkény István

This quote was added by typeantics
Érvényes két díjszabási övezet beutazására, egy órán belül, legföljebb négyszeri átszállással, a felszállóhelytől az utazás céljához vezető legrövidebb útvonalon. Átszállni csak keresztezéseknél, elágazásoknál és végállomásokon lehet, de csak olyan kocsira, melynek útvonala az előzően igénybe vett kocsik útvonalától eltér. Egy utazás során csak egy Duna-híd és minden útvonal csak egyszer érinthető. Kerülő utazás és útmegszakítás tilos!

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szkatalin29 75.64 97.3%
dovenyi 72.67 98.9%
paralysis 62.56 97.1%
miklosabel 62.41 94.8%
dovenyi 60.53 98.9%
miklosabel 59.55 95.2%
miklosabel 50.46 91.7%
user627574 50.18 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
hcs42 41.50 95.4%
dbvzr 19.14 95.7%
dbvzr 21.79 96.5%
paralysis 62.56 97.1%
szkatalin29 75.64 97.3%
tgt83 38.18 93.4%
trojaifanyul 49.54 94.0%
trojaifanyul 49.62 93.6%