Mi mindent kell tudni - Örkény István

This quote was added by typeantics
Érvényes két díjszabási övezet beutazására, egy órán belül, legföljebb négyszeri átszállással, a felszállóhelytől az utazás céljához vezető legrövidebb útvonalon. Átszállni csak keresztezéseknél, elágazásoknál és végállomásokon lehet, de csak olyan kocsira, melynek útvonala az előzően igénybe vett kocsik útvonalától eltér. Egy utazás során csak egy Duna-híd és minden útvonal csak egyszer érinthető. Kerülő utazás és útmegszakítás tilos!

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user627574 42.58 94.8%
user627574 41.48 98.0%
user627574 40.62 94.8%
user627574 40.12 96.9%
user627574 39.95 94.4%
user627574 39.07 95.9%
user627574 39.03 97.1%
user627574 38.43 90.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 40.62 94.8%
user627574 39.95 94.4%
user627574 38.43 90.5%
gear 16.43 93.6%
user627574 42.58 94.8%
user627574 37.00 92.2%
user627574 39.07 95.9%
szz 35.74 95.4%