Az átváltozás - Franz Kafka

This quote was added by typeantics
Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan álmából felébredt, szörnyű féreggé változva találta magát ágyában. Páncélszerűen kemény hátán feküdt, és ha kissé fölemelte a fejét, meglátta domború, barna, ív alakú, kemény szelvényekkel ízelt hasát, amelyen alig maradt már meg végleg lecsúszni készülő paplana. Számtalan, testének egyéb méreteihez képest siralmasan vékony lába tehetetlenül kapálódzott szeme előtt. "Mi történt velem?" - gondolta.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c1sc0 74.18 97.8%
riccy637 44.68 91.5%
user627574 43.70 95.9%
user627574 42.47 95.7%
szekelydavidkaa 41.27 92.9%
user627574 40.24 97.6%
user627574 39.67 93.4%
user627574 39.56 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 43.70 95.9%
user627574 39.56 95.9%
user627574 42.47 95.7%
user627574 39.67 93.4%
user627574 38.57 93.8%
user627574 39.22 94.2%
c1sc0 74.18 97.8%
almaa 18.52 94.8%