Fernando Pessoa

This quote was added by typeantics
A változatosság a bőbeszédűség egyetlen mentsége. Senkinek nem szabadna húsz könyvet hagynia maga után, hacsak nem képes úgy írni, mint húsz különböző ember. Victor Hugo művei ötven jókora kötetet töltenek meg; mégis minden egyes kötetben, sőt minden egyes oldalon jelen van Victor Hugo a maga teljességében. Egy-egy újabb oldallal csak az oldalak száma növekszik, s nem a lángelme. Esetében nem termékenységről, hanem terjengősségről van szó. Mint lángelme, vesztegette az idejét: mint író, kevésbé.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87173 71.41 95.8%
koochan 62.76 95.8%
miklosabel 60.61 94.9%
koochan 59.29 95.8%
miklosabel 53.14 92.4%
trojaifanyul 51.54 96.2%
user627574 50.44 96.2%
user627574 47.76 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
trojaifanyul 51.54 96.2%
user627574 50.44 96.2%
miklosabel 60.61 94.9%
miklosabel 53.14 92.4%
user87173 71.41 95.8%
user627574 45.89 93.3%
miklosabel 44.14 87.7%
koochan 59.29 95.8%