Fernando Pessoa

This quote was added by typeantics
Amikor Milton megírt egy szonettet, úgy írta meg, mintha ettől az egyetlen szonettől függne az élete. Egyetlen szonettet sem szabadna más lelkiállapotban megírni. Lehet, hogy egy epigramma szalmaszál csupán, de olyan szalmaszál kellene, hogy legyen, amelybe a haldokló költő belekapaszkodik.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 62.95 94.2%
riccy637 60.71 95.1%
user627574 46.81 96.0%
user627574 46.22 96.4%
user627574 45.98 98.0%
user627574 43.34 96.0%
user627574 42.36 95.4%
user627574 42.21 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 62.95 94.2%
almaa 18.93 97.7%
riccy637 60.71 95.1%
user627574 37.28 87.7%
user627574 46.81 96.0%
gepelomaisztro 30.38 98.0%
gepelomaisztro 27.02 95.1%
gepelomaisztro 41.43 100%