Fernando Pessoa

This quote was added by typeantics
Amikor Milton megírt egy szonettet, úgy írta meg, mintha ettől az egyetlen szonettől függne az élete. Egyetlen szonettet sem szabadna más lelkiállapotban megírni. Lehet, hogy egy epigramma szalmaszál csupán, de olyan szalmaszál kellene, hogy legyen, amelybe a haldokló költő belekapaszkodik.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 90.31 99.0%
szkatalin29 88.74 98.6%
szalaiak 82.13 98.6%
miklosabel 68.59 96.4%
koochan 62.95 94.2%
trojaifanyul 62.36 96.7%
riccy637 60.71 95.1%
trojaifanyul 56.94 91.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
paralysis 90.31 99.0%
szkatalin29 88.74 98.6%
trojaifanyul 56.72 93.9%
trojaifanyul 62.36 96.7%
trojaifanyul 56.94 91.5%
trojaifanyul 54.39 94.5%
user627574 56.77 93.3%
user627574 50.88 93.9%