Fernando Pessoa

This quote was added by typeantics
Amikor Milton megírt egy szonettet, úgy írta meg, mintha ettől az egyetlen szonettől függne az élete. Egyetlen szonettet sem szabadna más lelkiállapotban megírni. Lehet, hogy egy epigramma szalmaszál csupán, de olyan szalmaszál kellene, hogy legyen, amelybe a haldokló költő belekapaszkodik.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 82.13 98.6%
koochan 62.95 94.2%
riccy637 60.71 95.1%
user627574 51.92 97.7%
szekelydavidkaa 50.72 86.9%
nmate98 49.92 99.0%
user627574 48.10 94.5%
user627574 46.81 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
nmate98 49.92 99.0%
user627574 51.92 97.7%
szekelydavidkaa 50.72 86.9%
confxx 17.04 91.6%
confxx 13.48 92.7%
user627574 44.00 95.1%
user627574 48.10 94.5%
user627574 41.04 92.1%