Jim Jarmusch

This quote was added by typeantics
Semmi sem eredeti. Lopj bárhonnan, ami inspirál, vagy felkelti a fantáziádat. Fogadj be régi filmeket, új filmeket, zenét, könyveket, festményeket, fényképeket, verseket, álmokat, véletlen beszélgetéseket, építészetet, hidakat, utcai feliratokat, fákat, felhőket, vízformákat, fényeket és árnyékokat. Viszont csak azokat nyúld le, amik tényleg közel állnak hozzád. Ha így csinálod, az egész (amit összelopsz) hiteles lesz. A hitelesség felbecsülhetetlen; eredetiség meg nem létezik.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 169.33 100%
menyus23 72.08 91.3%
menyus23 68.57 92.0%
user627574 42.62 97.6%
user627574 41.23 97.6%
user627574 40.79 94.9%
user627574 40.75 98.6%
gepelomaisztro 39.66 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 38.05 92.9%
gear 19.97 94.5%
gear 15.34 86.8%
user627574 39.00 91.8%
user627574 42.62 97.6%
user627574 40.79 94.9%
cheatbot03 169.33 100%
user627574 36.53 93.2%