Jim Jarmusch

This quote was added by typeantics
Semmi sem eredeti. Lopj bárhonnan, ami inspirál, vagy felkelti a fantáziádat. Fogadj be régi filmeket, új filmeket, zenét, könyveket, festményeket, fényképeket, verseket, álmokat, véletlen beszélgetéseket, építészetet, hidakat, utcai feliratokat, fákat, felhőket, vízformákat, fényeket és árnyékokat. Viszont csak azokat nyúld le, amik tényleg közel állnak hozzád. Ha így csinálod, az egész (amit összelopsz) hiteles lesz. A hitelesség felbecsülhetetlen; eredetiség meg nem létezik.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 169.33 100%
szkatalin29 78.76 96.4%
endruu 74.66 91.3%
menyus23 72.08 91.3%
user87173 71.29 95.1%
menyus23 68.57 92.0%
dovenyi 66.58 97.6%
user87173 66.47 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 50.44 93.8%
user627574 54.74 95.6%
user627574 49.10 94.0%
user627574 45.60 91.8%
user627574 46.04 91.3%
user627574 47.17 95.8%
user627574 43.44 90%
user627574 44.28 89.1%