Test Gen 1 - tobiasz.jakubowski

This quote was added by test_genesys
Proszę pamiętać, że abonament wynosi 39,99 zł a rata 40,00 zł. Proszę pamiętać, że przy odbiorze musi Pan mieć dwie kopie dodatkowego dokumentu, a w Pana przypadku ustaliliśmy, że będzie to faktura za energię elektryczną. W ramach wybranego abonamentu otrzymuje Pan Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci w kraju i UE, nielimitowane SMS-y I MMS-y do wszystkich sieci w kraju i UE, pakiet danych do wykorzystania w kraju aż 10 GB.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
uksza 44.68 91.4%
uksza 41.52 93.1%
mothrol 40.70 89.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
uksza 44.68 91.4%
mothrol 40.70 89.5%
uksza 41.52 93.1%