De ontmoeting - Margreet Dolman

This quote was added by mitsjka
Afgesproken in de hal van het station in Utrecht bij de Bruna aan de Jaarbeurskant. Ik heb mij tijdens het chatten jonger voorgedaan dan ik ben; dus ik heb me nu ook wat jonger gekleed. Kort rokje, vlot petje op mijn hoofd, strakke riem om mijn middel, hoge hakken en extra vrolijk opgemaakt. Ik gedraag me ook jeugdig. Maak huppelpasjes en probeer opgewekt uit mijn ogen te kijken. Ik straal vrolijkheid uit, want een aantal voorbijgangers lachen naar me. Ik heb KinKyBe nog niet gezien.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 92.06 96.4%
dvorakker 90.69 98.8%
ferryfast 87.73 96.4%
gertoperto 82.17 93.3%
donny008813 72.79 93.0%
kawouter 68.95 97.4%
geert 67.92 94.2%
xmasterofkeysx 67.26 92.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84935 37.89 96.1%
whitegraphite 49.27 89.2%
lindaopinternet 38.08 93.5%
js14y042 55.96 91.6%
nevda441 61.32 95.7%
turris 43.38 97.2%
geert 67.92 94.2%
turris 32.10 95.1%