De ontmoeting - Margreet Dolman

This quote was added by mitsjka
Afgesproken in de hal van het station in Utrecht bij de Bruna aan de Jaarbeurskant. Ik heb mij tijdens het chatten jonger voorgedaan dan ik ben; dus ik heb me nu ook wat jonger gekleed. Kort rokje, vlot petje op mijn hoofd, strakke riem om mijn middel, hoge hakken en extra vrolijk opgemaakt. Ik gedraag me ook jeugdig. Maak huppelpasjes en probeer opgewekt uit mijn ogen te kijken. Ik straal vrolijkheid uit, want een aantal voorbijgangers lachen naar me. Ik heb KinKyBe nog niet gezien.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 92.06 96.4%
dvorakker 90.69 98.8%
donny008813 72.79 93.0%
kawouter 68.95 97.4%
xmasterofkeysx 67.26 92.9%
dreagy 63.63 96.8%
user70779 59.53 92.6%
zgiszag 40.65 91.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
gosugoyangi 37.44 92.4%
909rat 36.51 91.2%
909rat 39.59 91.0%
909rat 38.31 90.6%
909rat 36.21 90.1%
wissam 92.06 96.4%
zgiszag 40.65 91.1%
dvorakker 90.69 98.8%