Het malle ding van Bobbistiek - Leonie Kooiker

This quote was added by mitsjka
Bobbie hield ervan een toverdrank te maken, waardoor hij iemand in een muis of een kikker kon veranderen. Hij gebruikte daarvoor de beker op zijn wastafel. Daar deed hij tandpasta in, een beetje inkt en blaadjes van een vreemd plantje. Dat moest dan drie dagen op de verwarming blijven staan en tenslotte deed hij er nog wat thee bij. Als het klaar was, zag het er griezelig uit. Niemand zou het ooit durven opdrinken, waardoor er gelukkig ook nooit iemand in muis of kikker veranderd is.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
pisum18 96.45 98.0%
basthijssen 95.55 98.8%
basthijssen 94.76 99.0%
dvorakker 93.47 98.0%
jayschwawa 92.49 98.2%
dvorakker 92.15 98.2%
dvorakker 91.54 95.5%
user788344 90.70 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user444398 49.94 97.0%
mxarin 59.24 89.6%
user444398 53.70 97.4%
tippytapper 28.50 91.4%
melijill 80.88 95.9%
user444398 53.84 98.4%
user444398 52.23 98.8%
jayschwawa 92.49 98.2%