Het malle ding van Bobbistiek - Leonie Kooiker

This quote was added by mitsjka
Bobbie hield ervan een toverdrank te maken, waardoor hij iemand in een muis of een kikker kon veranderen. Hij gebruikte daarvoor de beker op zijn wastafel. Daar deed hij tandpasta in, een beetje inkt en blaadjes van een vreemd plantje. Dat moest dan drie dagen op de verwarming blijven staan en tenslotte deed hij er nog wat thee bij. Als het klaar was, zag het er griezelig uit. Niemand zou het ooit durven opdrinken, waardoor er gelukkig ook nooit iemand in muis of kikker veranderd is.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 93.47 98.0%
dvorakker 92.15 98.2%
dvorakker 91.54 95.5%
massim 89.34 99.0%
dvorakker 88.68 96.4%
dvorakker 87.36 98.4%
dvorakker 86.45 97.6%
massim 86.29 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
njits2 74.21 95.1%
bassie 56.44 93.9%
basthijssen 70.83 96.4%
basthijssen 75.29 98.6%
njits2 75.05 95.7%
njits2 73.02 94.8%
njits2 76.64 96.3%
njits2 75.17 95.1%