Chatslet doet aan cybersex - Margreet Dolman

This quote was added by mitsjka
Ik sta op en voel me vanaf het eerste moment in een agressieve stemming. Hoe komt dat toch? Ik had eerder op willen staan dan ik opgestaan ben. Ik heb door de wekkerradio heen geslapen. Waarom draaien ze ook van die saaie muziek? Het is nu bijna elf uur, de ochtend is al haast voorbij. Ik heb zin in ruzie, schelden en smijten. Waar is mijn ochtendjas? Ik loop zonder kleren naar de keuken, doe de kast open en er is geen muesli. Iets anders? Ik heb nergens zin in. Zal ik gaan chatten?

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
kawouter 77.95 98.2%
sirge0rge 70.89 95.0%
donny008813 67.42 91.4%
dreagy 58.92 95.5%
garry.dorry 45.72 89.7%
marc2018keyhero 42.35 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
kawouter 77.95 98.2%
donny008813 67.42 91.4%
garry.dorry 45.72 89.7%
marc2018keyhero 42.35 93.4%
dreagy 58.92 95.5%
sirge0rge 70.89 95.0%