Een koffer met poep 3 - Kees van Kooten

This quote was added by mitsjka
Wat ik 's nachts had aangezien voor een verlaten parkeerterrein langs de Maas, bleek 's ochtends een bedrijvig emplacement van de Cockerill-fabrieken, maar ik moet zeggen - dat heeft wel iets, zo volgas in je pyjama.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 112.23 95.6%
wissam 93.08 97.3%
dvorakker 79.80 94.3%
dvorakker 79.02 99.1%
wissam 78.43 94.8%
wissam 77.08 92.3%
xmasterofkeysx 76.69 94.3%
dvorakker 76.66 91.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm 5.30 88.5%
user764685 70.48 98.2%
wissam 93.08 97.3%
wissam 77.08 92.3%
wissam 78.43 94.8%
massim 71.58 94.1%
dvorakker 79.80 94.3%
dvorakker 76.66 91.5%