Klanten vertellen alles 1 - Margreet Dolman

This quote was added by mitsjka
Een van de meest voorkomende roepingen in de internationale samenleving is die van verkoper. Over de hele wereld, in grote plaatsen maar ook in de allerkleinste gehuchten, in schatrijke buurten maar ook in straatarme wijken, overal staan dames en heren, jongens en meisjes, te popelen om 'in het vak' te gaan. Waar zou die roeping toch vandaan komen? Ik heb een nichtje van amper vijf jaar oud en die vroeg mij vorige week: "Tante Margreet, wanneer zou ik verkoopster kunnen worden?"

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jurgen 63.90 95.3%
henri 62.86 93.2%
xmasterofkeysx 59.63 90.3%
jurgen 58.82 93.6%
marc2018keyhero 41.17 92.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
xmasterofkeysx 59.63 90.3%
henri 62.86 93.2%
jurgen 63.90 95.3%
jurgen 58.82 93.6%
marc2018keyhero 41.17 92.7%