Klanten vertellen alles 2 - Margreet Dolman

This quote was added by mitsjka
Ik zeg: "Kind, geniet nou eerst eens van je jeugd, in plaats van de weg naar het zwaarste beroep aller tijden te vragen." "Tante, ik geniet wel van mijn jeugd, maar ik wil tegelijkertijd een duidelijk doel in mijn leven hebben. En ik ben bang dat, als ik alleen maar geniet, zonder doel, mijn idealen ondergesneeuwd gaan worden. En ik wil per se verkoopster worden, het liefst in een grote winkel op de afdeling witgoed. Ik heb iets met witgoed. Vanaf mijn geboorte al."

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 80.02 95.7%
donny008813 72.97 91.6%
jen.deschepper 49.01 96.1%
marc2018keyhero 41.98 93.5%
arthurrump 35.83 89.2%
duckfeynman 30.85 90.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
dvorakker 80.02 95.7%
arthurrump 35.83 89.2%
duckfeynman 30.85 90.6%
donny008813 72.97 91.6%
jen.deschepper 49.01 96.1%
marc2018keyhero 41.98 93.5%