De Koning van Katoren 1 - Jan Terlouw

This quote was added by mitsjka
Het begint op een nacht, zeventien jaar geleden. Voor twee mensen was die nacht heel in het bijzonder belangrijk. Voor de koning van Katoren en voor Stach. Voor de koning was het de laatste nacht. Hij stierf. Hij was tachtig jaar en moe van het regeren. Een vriendelijk en gelukkig man was hij geweest. Het had hem altijd mee gezeten. Ook deze sterfnacht kreeg hij nog zijn zin. "Als ik sterf," had hij dikwijls gezegd, "moet het stormen en hagelen, bliksemstralen moeten de lucht doorklieven..."

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
donny008813 81.91 97.6%
jurgen 59.08 91.5%
thefiretower18 55.01 96.3%
marc2018keyhero 42.98 94.3%
ccuy 41.92 92.1%
ccuy 40.77 90.7%
mitsjka 31.56 91.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
donny008813 81.91 97.6%
ccuy 41.92 92.1%
ccuy 40.77 90.7%
jurgen 59.08 91.5%
thefiretower18 55.01 96.3%
marc2018keyhero 42.98 94.3%
mitsjka 31.56 91.2%