Blindganger 1 - Michael Ondaatje

This quote was added by mitsjka
In 1945 gingen onze ouders weg en werden wij toevertrouwd aan twee mannen die mogelijk crimineel waren. We woonden aan Ruvigny Gardens, een straat in Londen, en op een ochtend zei onze vader of onze moeder dat we na het ontbijt even met het hele gezin moesten praten, waarna ze vertelden dat ze een jaar naar Singapoore gingen, zonder ons. Niet zo heel lang, zeiden ze, maar ook weer niet kort. Tijdens hun afwezigheid zou er uiteraard goed voor ons gezorgd worden.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
donny008813 75.24 94.1%
donny008813 75.11 93.8%
jurgen 61.70 94.5%
user634907 61.32 98.5%
ccuy 48.75 95.9%
yasuo 45.01 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user634907 61.32 98.5%
donny008813 75.11 93.8%
yasuo 45.01 94.9%
jurgen 61.70 94.5%
donny008813 75.24 94.1%
ccuy 48.75 95.9%