Blindganger 2 - Michael Ondaatje

This quote was added by mitsjka
Ik weet nog dat mijn vader op zo'n oncomfortabele ijzeren tuinstoel zat, toen hij het nieuws vertelde, terwijl mijn moeder in haar zomerjurk vlak achter zijn schouder keek hoe wij op het nieuws reageerden. Na een tijdje pakte ze de hand van mijn zus Rachel en hield die tegen haar zij, alsof ze hem zo kon warmen. Rachel en ik zeiden allebei geen woord. We keken met grote ogen naar onze vader, die uitgebreid vertelde over hun vlucht met de nieuwe Avro Tudor I.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 87.66 96.5%
dvorakker 86.32 96.5%
massim 84.19 95.5%
donny008813 80.50 96.9%
dvorakker 80.36 97.1%
donny008813 77.64 93.9%
dvorakker 76.77 94.5%
massim 76.34 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
lindaopinternet 45.43 97.1%
turris 28.05 96.3%
gosugoyangi 48.65 92.4%
909rat 47.75 91.3%
gosugoyangi 43.65 92.4%
gosugoyangi 55.37 97.3%
909rat 44.48 90.4%
909rat 41.05 93.5%