Blindganger 2 - Michael Ondaatje

This quote was added by mitsjka
Ik weet nog dat mijn vader op zo'n oncomfortabele ijzeren tuinstoel zat, toen hij het nieuws vertelde, terwijl mijn moeder in haar zomerjurk vlak achter zijn schouder keek hoe wij op het nieuws reageerden. Na een tijdje pakte ze de hand van mijn zus Rachel en hield die tegen haar zij, alsof ze hem zo kon warmen. Rachel en ik zeiden allebei geen woord. We keken met grote ogen naar onze vader, die uitgebreid vertelde over hun vlucht met de nieuwe Avro Tudor I.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
donny008813 80.50 96.9%
donny008813 77.64 93.9%
xmasterofkeysx 75.58 93.4%
letitia 72.09 92.4%
nielsvandepas 71.20 96.1%
jurgen 61.11 93.1%
marc2018keyhero 48.50 95.1%
marc2018keyhero 47.42 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
jurgen 61.11 93.1%
letitia 72.09 92.4%
donny008813 80.50 96.9%
nielsvandepas 71.20 96.1%
donny008813 77.64 93.9%
xmasterofkeysx 75.58 93.4%
marc2018keyhero 47.42 95.7%
marc2018keyhero 48.50 95.1%