De acht bergen 4 - Paulo Coelho

This quote was added by mitsjka
Mijn ouders hadden rond hun dertigste het platteland van de Veneto verlaten, de streek waar mijn moeder was geboren en mijn vader als oorlogswees was opgegroeid, en waren naar de stad getrokken. Hun eerste bergen, hun eerste liefde, waren de Dolomieten geweest. Ze noemden die soms in hun gesprekken - toen ik nog te klein was om de conversatie te volgen - maar sommige woorden klonken scheller, betekenisvoller. De Carinacco, de Sassolungo, de Tofana, de Marmolada.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 93.44 97.5%
wissam 89.42 98.1%
letitia 78.17 98.1%
dvorakker 76.69 96.5%
massim 75.66 95.9%
donny008813 74.61 94.7%
dvorakker 73.86 93.6%
dvorakker 73.05 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
wissam 93.44 97.5%
wissam 89.42 98.1%
massim 75.66 95.9%
dvorakker 73.86 93.6%
dvorakker 76.69 96.5%
dvorakker 73.05 96.3%
dvorakker 70.81 94.5%
letitia 78.17 98.1%