De acht bergen 4 - Paulo Coelho

This quote was added by mitsjka
Mijn ouders hadden rond hun dertigste het platteland van de Veneto verlaten, de streek waar mijn moeder was geboren en mijn vader als oorlogswees was opgegroeid, en waren naar de stad getrokken. Hun eerste bergen, hun eerste liefde, waren de Dolomieten geweest. Ze noemden die soms in hun gesprekken - toen ik nog te klein was om de conversatie te volgen - maar sommige woorden klonken scheller, betekenisvoller. De Carinacco, de Sassolungo, de Tofana, de Marmolada.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
letitia 78.17 98.1%
donny008813 74.61 94.7%
nielsvandepas 69.82 92.9%
donny008813 67.29 92.3%
donny008813 63.92 91.0%
rk01 47.15 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
letitia 78.17 98.1%
nielsvandepas 69.82 92.9%
donny008813 74.61 94.7%
donny008813 67.29 92.3%
donny008813 63.92 91.0%
rk01 47.15 94.9%