De acht bergen 5 - Paulo Coelho

This quote was added by mitsjka
Mijn vader hoefde maar een van die namen te noemen, of mijn moeders ogen begonnen te glanzen. Op die plekken waren ze verliefd geworden, dat begreep ik ook na een tijdje: een priester had hen er als tieners mee naartoe genomen en dezelfde priester had hen op een herfstochtend getrouwd, aan de voet van Tre Cimi di Lavaredo, voor het kerkje dat daar staat. Dat berghuwelijk was de stichtingsmythe van ons gezin.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
donny008813 77.95 94.5%
xmasterofkeysx 73.78 92.2%
donny008813 72.13 91.3%
sunsetbestset 71.79 96.0%
xmasterofkeysx 69.69 93.4%
donny008813 68.56 91.9%
jurgen 63.76 94.3%
nielsvandepas 62.07 86.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
sunsetbestset 71.79 96.0%
nielsvandepas 62.07 86.8%
donny008813 72.13 91.3%
henri 61.11 92.0%
donny008813 77.95 94.5%
xmasterofkeysx 69.69 93.4%
xmasterofkeysx 73.78 92.2%
jurgen 61.13 94.9%