De acht bergen 5 - Paulo Coelho

This quote was added by mitsjka
Mijn vader hoefde maar een van die namen te noemen, of mijn moeders ogen begonnen te glanzen. Op die plekken waren ze verliefd geworden, dat begreep ik ook na een tijdje: een priester had hen er als tieners mee naartoe genomen en dezelfde priester had hen op een herfstochtend getrouwd, aan de voet van Tre Cimi di Lavaredo, voor het kerkje dat daar staat. Dat berghuwelijk was de stichtingsmythe van ons gezin.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 97.03 97.4%
dvorakker 88.70 97.2%
dvorakker 88.46 94.7%
dvorakker 87.91 98.3%
dvorakker 85.63 98.1%
dvorakker 83.32 95.1%
massim 78.11 94.9%
donny008813 77.95 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
hotcola 65.70 95.4%
hotcola 60.52 94.7%
myself 49.33 96.7%
wissam 97.03 97.4%
massim 78.11 94.9%
dvorakker 88.46 94.7%
dvorakker 87.91 98.3%
dvorakker 88.70 97.2%