De helaasheid der dingen 2 - Dimitri Verhulst

This quote was added by mitsjka
Achttien mensen, tegen mekaar geplakt in die caravan. Na tien pilsen, die nog voor geen enkele afscheiding hadden gezorgd, begon het heen en weer geloop tussen de caravan en de boomgaard, om te pissen. Nog 29 glazen bier te gaan, je moest zot zijn om van hier een solonummertje te beginnen tot aan de streep.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 114.71 96.9%
letitia 81.59 96.0%
donny008813 76.23 94.2%
xmasterofkeysx 74.52 94.5%
xmasterofkeysx 72.97 91.2%
henri 71.68 94.5%
henri 71.22 97.2%
henri 64.90 94.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
letitia 81.59 96.0%
henri 71.68 94.5%
eddyvinck 33.93 83.4%
henri 71.22 97.2%
henri 64.90 94.8%
donny008813 76.23 94.2%
xmasterofkeysx 64.45 88.5%
xmasterofkeysx 74.52 94.5%