Ljeto - Albert Camus

This quote was added by mentoly
Odgajan najprije u prizoru ljepote, koja je bila moje jedino bogatstvo, počeo sam živjeti punim životom. Zatim su došle bodljikave žice, hoću reći tiranije, rat, policija, vrijeme pobune. Valjalo se podvrgnuti pravilima noći: ljepota dana bila je samo uspomena. I u ovoj blatnjavoj Tipasi čak se i sjećanje izbrisalo. Bila je zaista riječ o ljepoti, punoći ili mladosti! Pod svjetlošću požara svijet je iznenada pokazao svoje bore i svoje rane, stare i nove.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user71102 35.25 89.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user71102 35.25 89.6%