Dronnings nytårstale

This quote was added by yifei
Mennesker er forskellige og vi har brug for forskellige mennesker med hver deres evner og talenter, deres måde at virke på. Den ene er talknuser, den anden forstår sig på teknik. En er god til at få kunder i butikken, eller kan få en forretning op at stå. Nogle har det talent at kunne lære fra sig, mens andre har en evne til at drage omsorg for børnene og de ældre eller de syge. Andre vil helst fordybe sig i bøgerne og se verden åbne sig derfra. Nogle er så dygtige med deres hænder, (...).

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sabotageexe 99.97 97.8%
brorjk 89.52 98.2%
minhemil01 80.37 94.3%
brorjk 78.91 95.7%
minhemil01 77.86 93.6%
minhemil01 76.01 93.0%
minhemil01 75.24 94.8%
minhemil01 75.00 91.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 69.39 90.2%
user83106 69.09 91.2%
user83106 73.46 93.8%
user83106 73.01 94.5%
user83106 74.22 94.5%
user83106 69.63 93.6%
user83106 68.31 89.7%
user83106 71.26 93.2%