En skoledag - GingerBomberYT

This quote was added by gingerbomberyt
Når man er i skole som mig, og ikke har noget at lave. Så er det her nok meget godt, især når man har Fransk. Din lærer er alligevel også dårlig, men du skal klare dagen uanset hvad.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 99.30 98.4%
brorjk 81.89 93.3%
minhemil01 77.40 96.8%
minhemil01 66.63 91.9%
minhemil01 66.29 93.8%
minhemil01 62.75 96.3%
minhemil01 62.62 91%
minhemil01 62.34 93.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
brorjk 99.30 98.4%
brorjk 81.89 93.3%
minhemil01 60.78 89.3%
bsitdk 58.42 95.8%
edos 46.60 83.9%
minhemil01 77.40 96.8%
minhemil01 62.62 91%
minhemil01 49.64 91.9%