Hvala lijepa ili Hvala lijepo - Nives Opačić

This quote was added by mentoly
Jasno je da je imenica hvala ženskog roda, pa d aonda uz nju ide i pridjev u ženskom rodu: hvala lijepa. Vjerojatno pod utjecajem izraza uljudnosti koji obično prati netom spomenuti - molim lijepo - došlo je do miješanja, pa danas sve češće čujemo hvala lijepo. No dok uz molim dobro stoji lijepo (jer je moliti glagol, a kao dopune glagolima rabimo priloge, a ne pridjeve), uz hvala (kao imenicu) trebalo bi ipak voditi računa o njezinim dopunama, a to jesu pridjevi.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy