Johanna Spyri - Heidi - Johanna Spyri

This quote was added by mentoly
'Imao ti je on jedno od najljepših imanja u Domleschgu. (...) Djed nije htio raditi ništa, samo je po cijele dane izigravao gazdu. Kada je prokockao i propio cijelo imanje, otac mu je umro od muke i jada, a nedugo zatim i majka. (...) Djed, koji osim zlog glasa više nije posjedovao ništa, uskoro se također izgubio. (...) Nitko nije želio ni čuti za njega.'.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user299434 56.64 94.5%
user85683 52.04 93.5%
mario.markovic 50.26 98.6%
user895532 38.43 91.6%
redzone 36.37 94.5%
tropicalslumber 27.53 84.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 27.53 84.1%
user299434 56.64 94.5%
user895532 38.43 91.6%
redzone 36.37 94.5%
mario.markovic 50.26 98.6%
mario.markovic 35.28 96.2%
user85683 52.04 93.5%