Johanna Spyri - Heidi - Johanna Spyri

This quote was added by mentoly
'Imao ti je on jedno od najljepših imanja u Domleschgu. (...) Djed nije htio raditi ništa, samo je po cijele dane izigravao gazdu. Kada je prokockao i propio cijelo imanje, otac mu je umro od muke i jada, a nedugo zatim i majka. (...) Djed, koji osim zlog glasa više nije posjedovao ništa, uskoro se također izgubio. (...) Nitko nije želio ni čuti za njega.'.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy