Ljudi - Meša Selimović

This quote was added by mentoly
Pamti; nesreća je što kod nas nitko ne misli da je na pravom mjestu i svatko je svakome mogući suparnik. Ljudi preziru one koji ne uspiju, a mrze one koji se uspnu iznad njih; navikni se na prezir ako želiš mir, ili na mržnju ako pristaneš na borbu. Ali ne ulazi u okršaj ako nisi siguran da ćeš oboriti protivnika. Ne upiri prstom u tuđe nepoštenje ako nisi dovoljno jak da to ne moraš dokazivati.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy