Ljudi - Meša Selimović

This quote was added by mentoly
Pamti; nesreća je što kod nas nitko ne misli da je na pravom mjestu i svatko je svakome mogući suparnik. Ljudi preziru one koji ne uspiju, a mrze one koji se uspnu iznad njih; navikni se na prezir ako želiš mir, ili na mržnju ako pristaneš na borbu. Ali ne ulazi u okršaj ako nisi siguran da ćeš oboriti protivnika. Ne upiri prstom u tuđe nepoštenje ako nisi dovoljno jak da to ne moraš dokazivati.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user895532 48.82 96.4%
mario.markovic 48.78 97.3%
redzone 38.74 90.5%
tropicalslumber 36.85 90.5%
pipi 36.22 95.7%
user90270 25.64 89.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 36.85 90.5%
user895532 46.15 95.0%
user895532 48.82 96.4%
redzone 38.74 90.5%
pipi 34.77 95.9%
pipi 36.22 95.7%
user90270 25.64 89.9%
mario.markovic 48.78 97.3%