Proljeće - Ivo Andrić

This quote was added by mentoly
Ništa živ čovjek ne može izgubiti što mu jedno proljeće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovjek trajno nesretan dok Bog daje da se duša liječi zaboravom, a zemlja obnavlja proljećem.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user72235 43.35 94%
user69828 39.29 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user72235 43.35 94%
user69828 39.29 95.4%