Teško je živjeti - Anton Pavlovič Čehov

This quote was added by mentoly
I za tisuću godina čovjek će isto ovako uzdisati: "Ah, teško je živjeti" - i u isti tren ovako isto kao i sada, bojat će se i neće htjeti umrijeti. I za tisuću godina...

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy