Test Gen 1.5 - tobiasz.jakubowski

This quote was added by test_genesys
Klienci, którzy posiadają aplikację mobilną Mój Orange otrzymają (na 160-150 dzień przed końcem umowy) zaproszenie do Quizu. Za wypełnienie Quizu można zyskać +2 GB oraz możliwość przedłużenia umowy z rabatem - 10 zł miesięcznie. na Plan Optymalny lub Wzbogacony. Promocyjne GB można odebrać po wysłaniu SMS-a z kodem który pojawi się w aplikacji Mój Orange, na ostatnim kroku. Quiz będzie dostępny do 21.03.2019 r. Pakiet GB jest jednorazowy i ważny 14 dni od dnia aktywacji.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1.7 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy