Test Genesys 2.0 - tobiasz.jakubowski

This quote was added by test_genesys
Trwa promocja "Premia Samsung Note 9" - dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych i Klientów indywidualnych. W ramach akcji Klienci mogą otrzymać aż 500 zł premii za zakup Samsunga Galaxy Note 9. Warto wykorzystać to w rozmowie handlowej z Klientem i przekonać go do zakupu telefonu.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1.7 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
uksza 50.12 91.0%
uksza 45.19 93.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
uksza 50.12 91.0%
uksza 45.19 93.3%