Testauskokeilu - Testaus

This quote was added by talented
Lähetämme maksukehotuksen mahdollisesta maksamattomasta laskusta paperikirjeenä. Jos muistutus ei tavoita sinua ajoissa, palvelujen käyttö voi estyä. Pidä siis huolta, että laskutusosoitteesi on ajan tasalla, vaikka saisit laskut sähköisesti. Puhelinliittymien laskutustietoihin kannattaa lisätä laskutusyhteyshenkilön matkapuhelinnumero. Lähetämme maksamattomista laskuista kyseiseen numeroon tekstiviestin ennen palveluiden käytön rajoittamista tai liittymien sulkemista. Syötä matkapuhelinnumero.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy