Test_Genesys3.0 - Tobiasz Jakubowski

This quote was added by test_genesys
Od dziś w ofercie światłowodowej z telewizją Klienci mogą kupić drugą i trzecią usługę Multiroom. Usługa jest dostępna dla nowych i obecnych Klientów w ofertach z telewizją tj. 3P, Love Standard, Extra oraz Premium. W ramach usługi Klient może wydzierżawić jeden z dekoderów: Sagemcom UHD 88 za 0 zł miesięcznie lub Samsung ICU 100 za 10 zł miesięcznie. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 1 zł,a opłata abonamentowa wynosi 10 zł miesięcznie.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1.7 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
uksza 52.98 89.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
uksza 52.98 89.4%