Asiateksti - Teppo Testaaja

This quote was added by talented
Kaikkiin liittymiimme automaattisesti kuuluva Roaming datavartija -palvelu asettaa matkapuhelinliittymälle 50 euron (alv. 0%) saldorajan ulkomailla tapahtuvaan roaming-datasiirtoon. Palvelu ilmoittaa tekstiviestillä saldon täyttymisestä. Voit muuttaa rajaa (50-5000 €) tekstiviestillä milloin vain, ja tilattu raja on voimassa siitä eteenpäin. Jos haluat voit seurata datan käyttöäsi älypuhelimesi asetuksista. Joissain puhelimissa on myös netin käyttöä seuraavat laskurit.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy