Amin Maalouf - Yüzüncü Ad Baldassare’nin Yolculuğu

This quote was added by aep44
Gözleri olanlara dünyada görülecek hiç bir şey olmadığını söylemek zordur. Ne var ki gerçek bu inanın bana. Dünyayı tanımak için dinlemek yeter, yolculuklarda görünenler bir aldatmacadır yalnızca. Gölgelerin peşinde başka gölgeler. Yollar ve ülkeler, önceden bilmediğimiz hiçbir şey öğretemez bize; gecenin dinginliğinde kendi içimizde dinleyebileceklerimizden başka hiçbir şey?

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user81439 91.89 94.0%
_murat_ 90.84 95.9%
_murat_ 84.92 94.3%
omerbustun 53.11 91.3%
omerbustun 51.45 86.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user81439 91.89 94.0%
_murat_ 90.84 95.9%
_murat_ 84.92 94.3%
omerbustun 51.45 86.4%
omerbustun 53.11 91.3%