Sklepy cynamonowe - Bruno Schultz

This quote was added by igorstrawinsky
Ogromny słonecznik, wydźwignięty na potężnej łodydze i chory na elephantiasis, czekał w żółtej żałobie ostatnich, smutnych dni żywota, uginając się pod przerostem potwornej korpulencji. Ale naiwne przedmiejskie dzwonki i perkalikowe, niewybredne kwiatuszki stały bezradne w swych nakrochmalonych, różowych i białych koszulkach, bez zrozumienia dla wielkiej tragedii słonecznika.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 76.51 96.4%
montezuma 76.41 98.2%
montezuma 75.87 97.2%
duszeks 65.72 94.1%
senserv6 59.48 92.4%
mamacalledmejames 54.45 93.6%
user394605 52.34 93.8%
krzysiekh 50.78 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzysiekh 50.78 96.4%
euterp 46.65 92.5%
mr-kamyk 17.42 98.7%
mamacalledmejames 54.45 93.6%
kambul 40.55 88.3%
adr8688 47.21 90.7%
adr8688 42.22 93.6%
user394605 52.34 93.8%