De tre bevisthedsniveauer. Tilfredshed, lykke og mening. - Morten Albæk

This quote was added by user497204
Der er tre distinkte bevidsthedsniveauer. Tilfredshed er, at du har lyst til et æble og får et æble. Det er simpel behovsrealisering. Lykke er noget andet. Det er et eksistentielt orgastisk øjeblik, men alle er indforstået med, at lykke ikke er der hele tiden. Mening er noget tredje. Her står du i nuet med erkendelsen af det liv, du har levet, i bagagen og kigger fremad med en stærk tro på, at du kommer til at leve et håbefuldt og værdigt liv. Følelsen af mening er den mest elementære byggesten.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
minhemil01 81.40 97.7%
sabotageexe 78.60 94.7%
minhemil01 77.87 96.5%
minhemil01 74.09 94.9%
minhemil01 68.84 95.1%
minhemil01 66.72 92.8%
minhemil01 63.75 94.5%
user574116 63.04 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
aunk05 26.04 90.9%
aunk05 26.59 86.7%
jesperrhode 32.88 89.0%
nds 56.88 93.0%
aunk05 28.83 89.6%
aunk05 22.14 78.2%
aunk05 15.33 77.6%
noah3251 28.83 86.6%