Boldog halál - Albert Camus

This quote was added by gear
Jött az éjszaka. Képek jelentek meg előtte. Nagy, fantasztikus állatok ingatták fejüket kopár tájak felett. Mersault szelíden elhessegette őket lázában. Csak Zagreus arcát hagyta, hogy ott lebegjen előtte véres testvériségével: aki megölte, az is halódott. És ez a higgadt tekintet, amelyet Mersault most saját életére függesztett, éppoly emberi volt, mint az, amelyet Zagreus-ra vetett. Mostanáig élt. Most már csak beszélni lehet életéről.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
miklosabel 59.64 93.2%
trojaifanyul 55.39 96.5%
scorpy 54.89 85.8%
trojaifanyul 52.85 94.4%
scorpy 51.76 89.7%
szekelydavidkaa 50.09 92.5%
user627574 45.09 95.5%
nmate98 42.56 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
trojaifanyul 52.85 94.4%
trojaifanyul 55.39 96.5%
miklosabel 59.64 93.2%
nmate98 42.56 95.5%
voroskoi 30.49 87.5%
szekelydavidkaa 50.09 92.5%
confxx 15.98 90.4%
user627574 45.09 95.5%