A Csúcson - Michel Houellebecq

This quote was added by gear
- Tehát itt maradtok - vágott bele Jean-Yves. Láthatólag nehezére esett elhinni. - Hát ez elég furcsa. Valamennyire meg is értelek bennetek, de az mégiscsak meglepő, hogy valaki önként lemond arról, hogy sok pénzt keressen. - Mire jó a sok pénz? - kérdezte Valérie tárgyilagosan. - Hogy vehessek egy Prada táskát? Vagy hogy Budapestre utazzam víkendezni? Hogy szarvasgombát egyem? Én sok pénzt kerestem, és fogalmam sincs, mit csináltam vele; nyilván ilyen hülyeségekre szórtam el.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
benedekhgabor 81.94 94.9%
user87173 69.45 97.2%
koochan 60.83 96.8%
trojaifanyul 48.37 93.6%
trojaifanyul 46.47 90.8%
user925732 46.05 93.2%
user627574 44.85 93.8%
poli 43.57 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user90663 38.42 87.4%
tgt83 42.53 91.1%
tgt83 39.25 94.3%
tgt83 40.19 94.1%
trojaifanyul 46.47 90.8%
trojaifanyul 48.37 93.6%
benedekhgabor 81.94 94.9%
user925732 46.05 93.2%