A Csúcson - Michel Houellebecq

This quote was added by gear
Az életemben megismertem a szenvedést, a bánatot, a szorongást; de az unalmat nem ismertem. Soha nem zavart az egyforma dolgok örök, hülye ismétlődése. Gyerekkoromban órákat tudtam eltölteni azzal, hogy háromlevelű lóheréket számoltam a mezőn; soha, sok évnyi keresgélés után sem találtam négylevelű lóherét, de emiatt egy percig sem bánkódtam.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87173 79.63 95.4%
paralysis 75.68 95.8%
szalaiak 66.18 94.0%
miklosabel 58.97 93.7%
trojaifanyul 54.26 94.2%
user67650 51.89 90.8%
user627574 47.30 95.0%
user627574 46.76 91.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 26.48 93.2%
dbvzr 24.93 96.1%
dbvzr 17.77 93.5%
user90663 43.53 89.6%
paralysis 75.68 95.8%
user90663 36.62 88.5%
trojaifanyul 54.26 94.2%
trojaifanyul 46.24 90.1%