Listy moralne do Lucyliusza - Seneka

This quote was added by luqa007
Upadnie zaś, jeśli nie będzie wytrwale posuwać się dalej i rwać się naprzód; bo jeśli nieco zmniejszy swą gorliwość i swój nieustanny wysiłek, to będzie musiało się cofnąć. Nikt nie osiąga wyniku tam, gdzie dążyć do niego zaprzestał. Przykładajmy się więc usilnie i obstawiajmy przy swoim zamiarze. Zostaje więcej, niżeśmy zdziałali, ale znaczną częścią postępu jest sama chęć kroczenia naprzód. Co do tego jestem zupełnie pewny siebie: chcę, i to chcę z całego serca. Widzę, żeś ty też się podniecił.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 82.26 98.2%
montezuma 80.76 98.6%
montezuma 80.67 97.7%
montezuma 80.62 99.4%
montezuma 80.05 97.7%
montezuma 79.53 98.0%
montezuma 77.81 99.2%
linctroll 77.27 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
pl2137 36.34 96.2%
pl2137 37.04 96.2%
olek1230 73.40 96.7%
linctroll 77.27 99.4%
user750424 61.21 96.0%
kilof13256 37.86 83.4%
dorota410 24.79 83.0%
dorota410 21.28 80.3%