Listy moralne do Lucyliusza - Seneka

This quote was added by luqa007
Upadnie zaś, jeśli nie będzie wytrwale posuwać się dalej i rwać się naprzód; bo jeśli nieco zmniejszy swą gorliwość i swój nieustanny wysiłek, to będzie musiało się cofnąć. Nikt nie osiąga wyniku tam, gdzie dążyć do niego zaprzestał. Przykładajmy się więc usilnie i obstawiajmy przy swoim zamiarze. Zostaje więcej, niżeśmy zdziałali, ale znaczną częścią postępu jest sama chęć kroczenia naprzód. Co do tego jestem zupełnie pewny siebie: chcę, i to chcę z całego serca. Widzę, żeś ty też się podniecił.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 82.26 98.2%
t0mekju1ce 80.97 97.3%
t0mekju1ce 80.93 96.7%
montezuma 80.76 98.6%
montezuma 80.67 97.7%
montezuma 80.62 99.4%
montezuma 80.05 97.7%
t0mekju1ce 80.02 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzysio 48.09 96.0%
t0mekju1ce 79.89 95.4%
t0mekju1ce 80.93 96.7%
t0mekju1ce 80.02 95.4%
tomtommmm 37.21 91.8%
tomtommmm 28.54 88.2%
t0mekju1ce 78.48 96.3%
t0mekju1ce 74.28 98.0%