Tuntematon sotilas - Väinö Linna

This quote was added by smotanu
Hyväntahtoinen aurinko katseli heitä. Se ei missään tapauksessa ollut heille vihainen. Kenties tunsi jonkinlaista myötätuntoakin heitä kohtaan. Aika velikultia.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
smotanu 97.29 100%
smotanu 94.63 100%
smotanu 92.01 98.8%
smotanu 89.19 98.2%
smotanu 88.92 98.8%
smotanu 88.74 97.6%
smotanu 87.72 98.2%
smotanu 87.62 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
samppa86033 41.46 89.9%
nopeaz 67.97 95.9%
nopeaz 74.32 96.4%
nopeaz 72.07 97.0%
nopeaz 75.80 98.2%
nopeaz 75.94 98.2%
nopeaz 70.58 96.4%
nopeaz 71.67 95.9%