Tuntematon sotilas, Rokka - Väinö Linna

This quote was added by smotanu
Upseer ies. Mis häne pääsä varjo ossuup tuon piene närree kohal, nii sillo hänel tullooki noutaja. Nii mie oon päättänt häne osalt. Ja sitämukkaa rupiaa saamaa muut. Siin hyö taapertaat nii peräjälkee. Ai perkeleet. Työ että tiijä mikä teit vuottaa. Jos hyö mitä syntilöit on tehneet, nii anna sie taivaa äijä heil anteeks. Mut pijä kiirettä. Niit rupiaa tulemaa just.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2.1 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
smotanu 88.81 98.1%
smotanu 86.41 98.1%
smotanu 86.36 97.1%
smotanu 85.95 98.9%
smotanu 84.38 97.4%
smotanu 84.19 98.7%
smotanu 84.01 97.6%
smotanu 84.00 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
opepa 59.16 95.1%
smotanu 86.36 97.1%
jorelowitz 37.59 93.6%
smotanu 76.93 94.6%
smotanu 82.88 98.1%
smotanu 83.56 97.9%
smotanu 74.84 95.6%
nannavalo 53.94 97.4%