Ivo Andrić

This quote was added by gogsi
Zašto čovjek jednu ženu voli, i zašto upravo tu - to još nikad nije objašnjeno. Uostalom, prava ljubav je sama po sebi tako velika i jasna stvar da joj nikakva objašnjenja ne treba.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 80.38 98.9%
domicius 74.47 97.8%
mario.markovic 65.80 98.4%
user299434 58.82 93.4%
martap 55.70 92.9%
luneus 49.07 83.9%
user803411 46.81 100%
user94945 44.18 91.0%
samra071 41.83 89.5%
redzone 35.54 87.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user101355 34.82 100%
user803411 46.81 100%
luneus 49.07 83.9%
domi22 35.14 93.8%
user299434 58.82 93.4%
leadun128 33.74 93.8%
luneus 41.98 87.9%
user94945 44.18 91.0%