Orhan Pamuk

This quote was added by gogsi
Svi smo mi i kao pojedinci i kao zajednica, donekle zabrinuti zbog onoga što stranci, ljudi koje ne poznajemo, misle o nama. Ako ta zabrinutost postane tolika da nam nanosi bol, remeti osjećaj za stvarnost ili nam postane važnijom od same stvarnosti, to već znači da imamo problem.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user106709 85.86 97.9%
koochan 81.55 98.6%
user101357 65.60 100%
rabbit1 64.38 93.7%
martap 52.40 93.1%
user101356 52.32 100%
luneus 50.65 92.2%
redzone 45.76 92.4%
mario.markovic 45.61 98.6%
domi22 45.23 96.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user106709 85.86 97.9%
user101357 65.60 100%
user101356 52.32 100%
domi22 45.23 96.9%
rabbit1 64.38 93.7%
luneus 50.65 92.2%
koochan 77.66 96.6%
koochan 81.55 98.6%