Ernesto Che Guevara

This quote was added by gogsi
Mržnja je sastavni dio borbe; nemilosrdna neprijateljeva mržnja koja nas potiče da iznova prijeđemo ljudska ograničenja i pretvorimo se u učinkovite, nasilne, izbirljive i hladne strojeve za ubijanje. Naši borci moraju biti takvi; ljudi koji u sebi ne nose mržnju ne mogu pobijediti i nadjačati opasnog neprijatelja.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 76.55 99.4%
rabbit1 55.98 94.9%
user85683 51.12 93.2%
samra071 48.58 98.4%
mario.markovic 48.21 98.1%
redzone 45.10 96.3%
user895532 45.08 90.8%
user94945 44.24 90.6%
leadun128 37.65 94.0%
user90270 32.94 95.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 76.55 99.4%
tropicalslumber 37.61 92.9%
bramesa 7.54 48.8%
user94945 44.24 90.6%
leadun128 37.65 94.0%
leadun128 35.86 93.8%
rabbit1 55.86 94.6%
rabbit1 55.98 94.9%