Ante Tomić

This quote was added by gogsi
U opisu našeg posla, medija, je da budemo zajebani kurvini sinovi, a ne podmukle alapače. Naš je posao da upozoravamo na kriminal, bjesnimo protiv represije i izrabljivanja, osuđujemo vjersku i nacionalnu nesnošljivost, otkrivamo korupciju, ismijavamo pohlepu, taštinu i glupost i hvalimo plemenitost i nesebičnost, da budemo suosjećajni sa slabima i bezobrazni s moćnima, iskreni i pošteni i ponizni pred čitateljima.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 73.48 96.5%
mario.markovic 49.56 97.4%
user85683 48.23 90.7%
samra071 38.40 88.7%
pipi 33.43 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 73.48 96.5%
pipi 33.43 94.6%
mario.markovic 49.56 97.4%
user85683 48.23 90.7%
mario.markovic 31.31 98.4%
samra071 38.40 88.7%