Paulo Coelho

This quote was added by gogsi
Do tog trenutka, putovanja, pomisao da će otići nekud daleko - sve to bilo je samo san - a sanjati je vrlo ugodno, jer nismo obavezni da činimo ništa od onog što zamišljamo. Na taj način ne izlažemo se nikakvoj opasnosti, ne doživljavamo poraze, teške trenutke, a kad jednom ostarimo, uvijek možemo optuživati druge - najčešće roditelje, supružnike ili djecu - što nisu dopustili da ostvarimo svoje želje.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 71.84 96.4%
martap 67.80 95.8%
tropicalslumber 39.22 94.0%
mario.markovic 38.85 97.1%
redzone 34.02 89.4%
luneus 31.90 80.5%
pipi 31.37 92.5%
user90270 22.30 84.4%
rabbit1 21.64 83.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 39.22 94.0%
rabbit1 21.64 83.5%
luneus 31.90 80.5%
koochan 69.47 95.1%
koochan 71.84 96.4%
redzone 34.02 89.4%
user90270 0.45 91.0%
user90270 22.30 84.4%