Albert Einstein

This quote was added by gogsi
Sretan čovjek je isuviše zadovoljan sadašnjošću da bi se previše bavio budućnošću. Ako je A uspjeh u životu, tada je A jednako X plus Y plus Z. X je rad, Y je igra, a Z je držati jezik za zubima. Značajni problemi s kojima se suočavamo ne mogu biti riješeni na nivou razmišljanja koje je probleme kreiralo. Samo su dvije stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam baš siguran.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 70.51 97.5%
user85683 41.15 89.4%
redzone 37.03 91.8%
mario.markovic 34.23 98.5%
luneus 32.40 85.9%
tropicalslumber 27.06 89.7%
user108406 23.89 94.7%
gogsi 23.22 91.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user108406 23.89 94.7%
tropicalslumber 27.06 89.7%
luneus 32.40 85.9%
koochan 70.07 93.8%
koochan 59.68 94.5%
koochan 65.19 94.3%
koochan 70.51 97.5%
redzone 37.03 91.8%