Érik a gyümölcs - John Steinbeck

This quote was added by aqquila89
Ha olyan birtoka van az embernek, amit nem lát, vagy nem ér rá, hogy a maga kezével művelje, vagy nem lehet ott, hogy járjon rajta, hát akkor a birtok az úr. Az ember nem teheti azt, amit akar, nem gondolhatja azt, amit akar. A birtok az úr, erősebb a gazdájánál. S a gazda kisebb lesz, nem nagyobb. Csak a birtok a nagy, ő pedig szolgája a birtokának.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 80.87 95.9%
koochan 68.09 95.7%
koochan 59.22 92.2%
szekelydavidkaa 59.01 95.7%
user627574 53.94 98.3%
user627574 50.68 95.9%
voroskoi 41.62 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 59.22 92.2%
koochan 68.09 95.7%
voroskoi 41.62 93.4%
user627574 53.94 98.3%
szekelydavidkaa 59.01 95.7%
hoonicat 80.87 95.9%
user627574 50.68 95.9%