Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote was added by luqa007
Jeśli oszukiwano nas przez wystarczająco długi czas, to mamy tendencje do odrzucania jakichkolwiek dowodów na występowanie tego oszustwa. Nie jesteśmy zainteresowani odnalezieniem prawdy. Oszustwo nas pochłonęło. Po prostu zbyt bolesne byłoby przyznanie się, nawet przed samym sobą, że zostaliśmy oszukani.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 84.24 98.1%
montezuma 76.07 96.2%
luqa007 60.23 96.2%
user394605 54.55 93.1%
luqa007 51.29 92.6%
luqa007 45.98 94.4%
jmper 23.95 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 45.98 94.4%
user394605 54.55 93.1%
jmper 23.95 100%
luqa007 60.23 96.2%
luqa007 51.29 92.6%
montezuma 84.24 98.1%
montezuma 76.07 96.2%