Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote was added by luqa007
Jeśli oszukiwano nas przez wystarczająco długi czas, to mamy tendencje do odrzucania jakichkolwiek dowodów na występowanie tego oszustwa. Nie jesteśmy zainteresowani odnalezieniem prawdy. Oszustwo nas pochłonęło. Po prostu zbyt bolesne byłoby przyznanie się, nawet przed samym sobą, że zostaliśmy oszukani.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 84.24 98.1%
montezuma 76.07 96.2%
user83229 74.59 94.4%
adr8688 68.31 96.5%
adr8688 63.49 93.0%
adr8688 62.38 96.5%
adr8688 62.11 92.4%
luqa007 60.23 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user450014 24.78 94.2%
luqa 55.44 95.6%
user450014 16.68 92.7%
luki308 42.46 88.5%
krzysiekh 54.26 100%
krzysiekh 50.49 96.5%
krzysiekh 52.41 94.7%
mamacalledmejames 58.97 92.8%