Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote was added by luqa007
Obecnie prawa obywatelskie stają się bezużyteczne, jeśli nie są właściwie wykorzystywane; prawo do wolności wypowiedzi jest bezwartościowe, gdy nikt nie sprzeciwia się rządowi, wolność prasy - gdy nikt nie jest skory do zadawania trudnych pytań, prawo do zgromadzeń - gdy nie istnieją protesty, powszechne prawo do głosowania - gdy korzysta z niego mniej niż połowa elektoratu, rozdział Kościoła od państwa - gdy dzielący te instytucje mur nie jest regularnie naprawiany.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 81.58 97.9%
montezuma 78.82 100%
montezuma 77.92 96.3%
luqa007 57.41 94.2%
barto1 57.29 91.8%
florek 53.95 96.1%
krzysiekh 53.20 94.8%
florek 46.43 93.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzysiekh 53.20 94.8%
florek 53.95 96.1%
florek 46.43 93.5%
user86073 45.39 94.2%
montezuma 78.82 100%
adr8688 46.36 93.1%
montezuma 77.92 96.3%
luqa007 39.48 93.3%