Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote was added by luqa007
Obecnie prawa obywatelskie stają się bezużyteczne, jeśli nie są właściwie wykorzystywane; prawo do wolności wypowiedzi jest bezwartościowe, gdy nikt nie sprzeciwia się rządowi, wolność prasy - gdy nikt nie jest skory do zadawania trudnych pytań, prawo do zgromadzeń - gdy nie istnieją protesty, powszechne prawo do głosowania - gdy korzysta z niego mniej niż połowa elektoratu, rozdział Kościoła od państwa - gdy dzielący te instytucje mur nie jest regularnie naprawiany.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 81.58 97.9%
montezuma 77.92 96.3%
luqa007 57.41 94.2%
barto1 57.29 91.8%
megi 45.26 85.6%
qwertyspeed 39.89 92.2%
luqa007 39.48 93.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 77.92 96.3%
luqa007 39.48 93.3%
qwertyspeed 39.89 92.2%
megi 45.26 85.6%
montezuma 81.58 97.9%
barto1 57.29 91.8%
luqa007 57.41 94.2%